+30 2810 371071

Στην αγωνιστική κατηγορία ανήκουν κολυμβητές από 13 ετών και άνω. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 16:00 έως 18:15 και το Σάββατο από 07:15 έως 09:15.