+30 2810 371071

Στην αγωνιστική κατηγορία ανήκουν κολυμβητές από 13 ετών και άνω. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή από 16:00 έως 18:00 & Σάββατο από 07:00 έως 09:00.