+30 2810 371071

Οι προπονήσεις του τμήματος εκμάθησης στην κλειστή πισίνα εκμάθησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, είναι:

 Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή: 15.00-15.30

 Τρίτη - Πέμπτη: 17.30-18.00

 Σάββατο: 11.30-12.00