+30 2810 371071

Οι προπονήσεις του τμήματος εκμάθησης είναι Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή στις 15:00 έως 15:40 και Τρίτη - Πέμπτη στις 17:40 έως 18:20 και το Σάββατο στις 11:50 έως 12:25