+30 2810 371071

Οι προπονήσεις του τμήματος εκμάθησης είναι Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή στις 19:40 έως  20:20 και Τρίτη - Πέμπτη στις 17:00 έως 17:40 και το Σάββατο στις 11:15 έως 11:50