+30 2810 371071

Για το τμήμα ενηλίκων οι προπονήσεις πραγματοποιούνται:

  •  Τρίτη - Τετάρτη - Παρασκευή: 09.30-10.30
  •  Δευτέρα - Παρασκευή: 13:30 - 14:30.