+30 2810 371071

Για το τμήμα ενηλίκων οι προπονήσεις είναι καθημερινά Δευτέρα - Παρασκευή στις 13:30 έως 14:30 και Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή στις 10:00 έως 11:00