+30 2810 371071

Για το τμήμα ενηλίκων οι προπονήσεις είναι καθημερινά Δευτέρα - Παρασκευή στις 13:30 έως 14:30. Τα πρωινά τμήματα θα ανακοινωθούν προσεχώς.